MARIENGAARDE

Deze complexe herbestemmingsopgave bestaat uit de omvorming van een kapel van architect Jos Bijnen uit de jaren ’50 in de Bossche Schoolstijl naar een medisch centrum waar plaats is voor huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten en een apotheek. In de jaren ’90 is de kapel verbouwd en ingekapseld in een groter zorggebouw, waardoor dit unieke object aan identiteit moest inboeten. In het nieuwe plan wordt de kapel losgekoppeld van het zorggebouw en staat deze kapel weer zelfstandig. Slechts een deel van de uitbouw wordt behouden en is noodzakelijk voor de ruimtevraag vanuit het gestelde programma van eisen.
Atelier Boetzkes heeft in samenwerking met Erik Aarts Architect AvB aan deze unieke herbestemmingsopgave gewerkt. Het nieuwe plan voorziet in een totale renovatie van de bestaande kapel, bouwkundige inrichting en een nieuw uiterlijk van het gebouw waarbij zorgvuldig rekening gehouden is met de bestaande identiteit en de toekomstige identiteit. Eerbied voor het religieuze bouwwerk, de publieke functie en tevens zoeken naar oplossingen voor het hedendaags gebruik als een medisch centrum.

status | gereed
ontwerp | Erik Aarts, Servie Boetzkes
programma | zorg, multi-functioneel
fotografie | Rene de Wit
architectuurfotografie