KARTUIZERKLOOSTER

In een grensverkenning tussen literatuur en architectuur is het literaire werk The Ticket That Exploded van W.S. Burroughs de spil voor het realiseren van een nieuw Kartuizerklooster aan de rand van het historische Brussel. Deze introverte kloostergemeenschap wordt ingezet als een middel om een heftige storing in de psyche van één van de meest achtergestelde buurten van deze stad te veroorzaken; het psychodyslepticum. Het bouwwerk is door zijn witte verschijning en beeldtaal als een dissonant in het bestaande weefsel, alwaar de kloosterling de stad slechts fragmentarisch en in stilte kan ervaren, zijn woestijn.
In an exploration between literature and architecture the literary work The Ticket That Exploded of W.S. Borroughs is the spindle for the realization of a new Carthusian monastery at the edge of historical Brussels. This introverted monastic community is used as a means to cause a fierce disturbance in the psyche of one of the most deprived neighborhoods of this city; the psychodyslepticum. By it’s white appearance and imagery this building operates as a dissonant in the existing urban fabric, where the monk experiences his city only fragmentarily and in silence; his desert.

status | afgerond
programma | religieus, werken, wonen
publicatie | De Architect, Architecture.ehv, Eindhovens Dagblad
prijs | 2e prijs Archiprix